Välkommen till Tommy Jansson Ved & Entreprenad

Tommy Jansson Ved & Entreprenad säljer pellets och briketter i Filipstad.Handelsbanken finans

Pellets är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp, så när du eldar med pellets bidrar du till ett hållbart samhälle. Eldning med pellets är klimatneutralt. Det betyder att utsläppen av koldioxid vid förbränning inte är större än vad träden tar upp under tillväxten.